Coaching Samen Op lopen

Coaching Samen Op lopen

Mijn werkwijze

In mijn werk als coach/trainer geef ik de begeleiding vorm vanuit vier disciplines: systemisch werk, contextuele therapie, cognitieve gedragstherapie en Gestalt (zie de aparte kolom op deze pagina voor meer uitleg over deze disciplines). Door deze verschillende therapieën samen te laten vloeien, ontstaat een geheel dat meer is dan de som der delen. Dat heet synergie.

Ons eerste gesprek

Het eerste gesprek gebruiken we voor het verkennen van je hulpvraag: wat is de reden om hulp te zoekenWe onderzoeken welke factoren hebben bij gedragen aan het ontstaan van je probleem en we kijken of er iets nieuws kan ontstaan.

Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld:

  • In welke context ben je opgegroeid, is er al dan niet erkenning voor jou als persoon geweest, heb je last van te veel of te weinig verantwoordelijkheidsgevoel, draag je een last van je familie mee, ben je op school gepest.
  • Waarom maak je je onzichtbaar of schreeuw je om aandacht of is je iets overkomen wat je in je binnenste meedraagt en waar je nooit over hebt durven praten?
  • Waardoor ga je over je grenzen (en heb je een burn-out gekregen)?
  • Of misschien ben je hoog gevoelig (HSP) en weet je niet goed hoe daar mee om te gaan.
  • Hoe komt het dat je steeds niet dát voor elkaar krijgt wat je wilt bereiken?

Onze vervolggesprekken

Jouw verhaal is steeds het aanknopingspunt waarop ik mijn vragen en aanwijzingen baseer. We doen experimenten waardoor je kan leren (geleidelijk aan) anders met jezelf en je omgeving om te gaan. Ik geef je (eventueel) opdrachten mee die kunnen helpen om veranderingen vorm te geven. De waardering die je voor jezelf gaat voelen, zal steeds verder oplopen. Want jij doet er toe! Heb je de goede weg voor jou gevonden en je doel bereikt, dan nemen we afscheid.

De 4 disciplines waarop mijn coaching is gebaseerd:

Systemisch werk

Systemisch werk

Een systeem is een stelsel dat volgens vaste regels is geordend. Mensen functioneren in verschillende systemen: familiesysteem, systemen in de context van school en werk. Al die systemen resoneren met elkaar en beïnvloeden de manier waarop je je plek in de tijd en in de ruimte inneemt. Systemisch werk helpt je om bewustzijn te ontwikkelen over hoe deze systemen invloed op  je hebben en het systemisch werk wil je helpen om je eigen autonomie te ontwikkelen binnen de grenzen van werk en familie die voor jou passend zijn.  Hierbij kan het maken van een genogram, waarin je familierelaties beter in zicht komen, een uitgangspunt zijn. We zullen verder  allerlei oefeningen en experimenten gebruiken die je helpen te onderzoeken wat er speelt.

Contextuele therapie

Contextuele therapie

De contextuele therapie is ontwikkeld door professor dr. I.Boszormenyi-Nagy.  Het is een therapeutische benadering waarin problemen en levensvragen niet los gezien worden van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. Verbondenheid tussen grootouders, ouders en kinderen, partners onderling en andere belangrijke relaties zijn de context waarin het leven zich afspeelt.

In gesprekken met cliënten kwam Nagy begrippen tegen zoals rechtvaardigheid, betrouwbaarheid en  loyaliteit, een gevoelde verplichting, een trouw van trouw aan anderen. Dit zijn belangrijke aspecten in de dynamiek van menselijke relaties. Gaat er ergens iets mis tussen mensen dan is het vaak op dit terrein. Hij ontdekte dat mensen een rechtvaardige balans willen hebben tussen geven en nemen:  als mensen geven, ontstaat er een soort recht op ontvangen. Als mensen iets niet goed gedaan hebben, kunnen zij het gevoel hebben van “schuldig zijn” en willen zij iets doen om het goed te maken. Het zijn vaak deze aspecten waar mensen persoonlijk en in relatie met anderen in het leven van alledag tegen aanlopen. Het gevolg daarvan kan zijn dat de balans van geven en ontvangen verstoord wordt en men niet meer toekomt aan het bieden van gepaste en verantwoorde zorg. Dit kan zo verstorend werken dat ook de volgende generatie daar mee te maken krijgt. In de therapie zijn het dan ook deze aspecten die veel aandacht vragen en krijgen.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

Bij cognitieve gedragstherapie gaat het erom dat je eigen gedrag en gewoontes onder de loep neemt. Wanneer je je bewust bent van die gewoontes kun je ervaren dat ze je soms belemmeren. Bij faalangst bijvoorbeeld denk je dat je het toch niet kan, of je denkt dat je voor anderen altijd heel hard moet werken om hen niet teleur te stellen. Dit zijn belemmerende gedachtes. Door te zien hoe je denkt en met jezelf omgaat, heb je de mogelijkheid om die  belemmerende gedachtes, gedrag en bijbehorende gevoelens allereerst te herkennen. Daarna kun je die gedachtes, het gedrag en de gevoelens positief omvormen. Dat leer je door verschillende oefeningen te doen.

Gestalt

Gestalt

Gestalt is het gewaarzijn van dat wat er zich nu in jezelf en in je omgeving voordoet. Problemen zijn vaak terug te voeren op verstoringen in de ontwikkeling naar een evenwichtige persoonlijkheid. In begeleiding gaat het erom samen actief te onderzoeken en te luisteren naar wat er op dit moment naar boven komt. Dit zullen ook oude ervaringen zijn die als stoorzender functioneren. Daar naar kijken en ervaren op welke manier ze belemmerend werken, kan je helpen om meer inzicht in jezelf te krijgen, om oude zaken te verwerken en te zoeken naar wat je nodig hebt om verder te komen met jezelf en om het contact met je omgeving te herstellen.

Meer weten over mijn werkwijze of Synergetische coaching?

Neem contact met mij op om vrijblijvend te bespreken wat ik voor je kan betekenen.