Werk aan terugkerende

Werk aan terugkerende

negatieve emoties

negatieve emoties

IEMT – Integral Eye Movement Therapy

integral eye movement therapy

IEMT is een therapie waarbij de ogen vingerbewegingen volgen om zo nieuwe verbindingen in de hersenen te leggen, waardoor ongewenste en negatieve emoties verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. Er kunnen (snel) resultaten bereikt worden zonder dat je uitgebreid de inhoud van de (negatieve) ervaring hoeft te herbeleven of te benoemen. Ik ben zeer enthousiast over wat IEMT te bieden heeft.

IEMT wordt o.a. ingezet voor: stressreductie, verwerking van ingrijpende levenservaringen, zoals verliesverwerking, trauma’s, depressie en angst, PTSS (posttraumatische stress stoornis), maar kan ook helpen om persoonlijke groei te bevorderen.

IEMT werkt direct vanuit het gevoelssysteem. Er hoeft dus niet eerst al pratend te worden gezocht naar de kern van het probleem. Vanuit een problematisch gevoel in het heden wordt d.m.v. vragen teruggespoord naar de kern van het probleem. Dit is het moment waarop iemand geleerd heeft zich zo te voelen of te zijn. Door op deze herinnering oogbewegingen toe te passen instrueer je het brein om breder te kijken, te denken en te voelen m.b.t. deze herinnering. Er ontstaat meer afstand, de herinnering wordt vager, en de emotionele lading verdwijnt. De herinnering wordt geneutraliseerd opgeslagen in het geheugen en zal niet langer impact hebben op het heden. Het brein heeft geleerd om op een andere manier te voelen of te zijn.

  • IEMT heeft een behandelprotocol voor post-traumatische stress waarbij de cliënt niets over de inhoud hoeft te vertellen. Hierdoor kan snel en effectief gewerkt worden met de gevoelens, beelden en geluiden waar iemand last van heeft. Groot voordeel van deze werkwijze is dat de cliënt niet de hele ervaring hoeft te herbeleven. Dit is zeker bij traumatische ervaringen prettig voor zowel cliënt als coach/therapeut.
  • Er kan worden gewerkt op identiteitsniveau: identiteitsdelen die stil zijn blijven staan in ontwikkeling kunnen weer in ontwikkeling worden gebracht. Je kunt werken met thematieken als ‘Ik ben ver van mezelf verwijderd’ of ‘Ik ben mezelf kwijt.’
  • Er kan worden gewerkt met het zelfbeeld. Overtuigingen als ‘ik ben niet goed genoeg, ik ben een nul, ik ben zwak, ik ben dom’ zijn vaak gemakkelijk te neutraliseren.

NB. IEMT werkt voor veel mensen, maar niet voor allen.
Uitgangspunt blijft daarom: ‘kijk of het werkt!’ 

Word je belemmerd door negatieve herinneringen uit het verleden? Wil je blokkades of belemmeringen doorbreken, zodat je verder kunt werken aan persoonlijke groei?

Ik ben gecertificeerd IEMT-coach en ga graag met je aan de slag om verlichting te brengen bij terugkerende negatieve emoties, zonder dat je je verhaal hoeft te vertellen.