Mijn naam is

Mijn naam is

Karin Ellen Kraaijenzank

Karin Ellen Kraaijenzank

Wie ben ik?

Ik ben oudste van drie kinderen. Mijn beide ouders zijn werkzaam geweest in het Montessori onderwijs. We zijn in vakanties veel naar het buitenland geweest en mijn interesse voor mensen, cultuur en talen is mij met de paplepel ingegoten. Ik wilde vroeger verpleegster of lerares worden. Het is het laatste geworden.

Vanuit Den Haag ben ik naar Amsterdam verhuisd om te studeren en daar heb ik de opleiding tot docente Nederlands gevolgd. Tijdens deze opleiding wilde ik een meer maatschappelijk betrokken leven. Daarom ben ik naast mijn studie als bejaardenverzorgster gaan werken, een heel inspirerende en leerzame tijd. Na mijn diplomering ben ik gaan werken op twee verschillende Mbo-scholen.

Vervolgens ben ik naar Arnhem verhuisd en heb drie kinderen gekregen voor wie ik thuis ben gebleven. In die tijd heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan. Na een scheiding ben ik samen met mijn kinderen verhuisd naar Zutphen en ben ik mijn beroep als leraar weer gaan uitoefenen.

Naast mijn docententaken heb ik ook andere taken opgepakt die meer op het vlak van begeleiding, training en coaching liggen. Ik werk als dyslexiecoach, verzorg trainingen, organiseer intervisiebijeenkomsten en voer regelmatig coach-gesprekken. Daarnaast ben ik klassenmentor en vertrouwenspersoon.

Inmiddels heb ik mijn eigen coachpraktijk en werk ik met jongeren en volwassenen met uiteenlopende hulpvragen.

Hoog Sensitieve Persoonlijkheid  (HSP)

Sinds 2010 weet ik dat ik hoog gevoelig ben. Het was een openbaring om eindelijk te weten wat mij soms zo anders maakte dan anderen. Ik was snel moe, kon niet goed tegen grote groepen en veel lawaai, merk van alles op in mijn omgeving en was vaak uitgeput. Nu weet ik beter mijn grenzen aan te geven, zodat ik niet te veel hooi op mijn vork neem en daardoor in balans kan blijven met mezelf.

Alle ervaringen samen hebben mij gemaakt tot wie ik nu ben: Iemand met een zeer brede achtergrond en gevoel voor anderen. Ik ben een snelle, associatieve denker, ik heb een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel en ben een optimist met veel geduld.

Mijn opleidingen

  • Tweejarige opleiding tot gecertificeerd synergetisch coach/trainer bij OsmoConsult, (Systemisch werk en Gestalt, cognitieve gedragstherapie en contextuele methodiek )
  • Opleiding tot IEMT-Practitioner
  • Training sociale vaardigheden (sova) en hoe Beter om te gaan met faalangst (BOF).
  • Opleiding tot mentorcoach bij Salto
  • Opleiding tot werkplekbegeleider van studenten
  • Gediplomeerd dyslexiecoach
  • Methode Gordon, luisteren naar kinderen

Wil je een indruk krijgen hoe anderen mij ervaren?

Op de referentiepagina lees je ervaringen vanuit verschillende invalshoeken